Wypadki przy pracy


Boczkowska K., Niziołek K., Realizacja strategii bezpieczeństwa pracy w aspekcie badania przyczyn wypadków przy pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 444, Wrocław, s. 62-73.
Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem pracy, strategia bezpieczeństwa pracy, wypadki przy pracy.
Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Behavior-Based Safety – skutecznym narzędziem antykryzysowym, Marketing i rynek 5/2015, s. 320-334.
Słowa Kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, Behavior-Based Safety, kultura bezpieczeństwa, wypadki przy pracy.
okładka_5_2015
Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Behavior-Based Safety – skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji, „Marketing i rynek”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2014 5/2014 Rok XXI ISSN 1231-7853.
Słowa kluczowe: strategia, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy.
Artykuł dostępny na stronie www.pwe.com.pl lub u mnie na stronie.
okladka_7_2014
Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A., Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku, Wydawnictwo EGO, Łódź 2010, ss. 278.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo bhp, służba bhp.
okładka_1_2010
Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A., Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku – Raport z badań, Wydawnictwo EGO, Łódź 2009, ss. 159.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo bhp, służba bhp.
okładka_1_2009

Zobacz także