Praca zawodowa


  • od 2004 – adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki PŁ,
  • od 2007 – biegły sądowy z obszaru bhp z listy Sądu Okręgowego w Łodzi,
  • 2005–2015 – adiunkt w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie,
  • od 2010 – wykładowca na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
  • 2007-2008 – wykładowca-trener w firmie WIFI Austria-Polska Sp. z o. o.,
  • 2008-2009 – wykładowca-trener w firmie SEKA S. A.

Zobacz także