Konferencje i staże


Konferencje zagraniczne

 • 10-11.07.2017 UK, 12th Annual London Business Research Conference, Imperial College, London; paper Modelling of accidents at work in Polish organizations;
 • 23-24.03.2016 Portugal, International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 23-24 March Gimaraes; paper Analysis of Safety Culture on the Example of Selected Polish Production Enterprises;
 • 12-13.02.2015 Portugal, International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 12-13 Feb’15 Gimaraes; paper Risk assessment – barriers in EU standards implementation in Polish Enetreprises;
 • 9-10.05.2013 Italy, Seventh Bahavior-Based Safety & Organizational Behavior Management European Conference, Verona 9-10 may 2013, organized by Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis;
 • 16-19.05.2011 Greece, Seventy-first International Atlantic Economic Conference, 16-19 May Athens, organized by International Atlantic Economic Society, paper The process of education of Health and Safety Services and organization development;
 • 17-20.07.2010 USA, 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, AHFE 17-20 July Miami, papers: Diagnosis of consciousness in the area of occupational hygiene and safety in Polish organizations and Determinants of implementing systems of occupational hygiene and safety management in Polish enterprises;
 • 12-16.06.2010 Ukraine, International Conference Rola Unii Europejskiej w procesie pogłębiania integracji europejskiej – partnerstwo wschodnie, zorganizowanej przez Wydział Finansów Państwowej Akademii Finansów we Lwowie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 12-16 czerwiec 2010 Lwów; artykuł Rozwój kulturowy organizacji polskich na tle podmiotów UE oraz Etyczne aspekty pracy w krajach UE.

Konferencje krajowe

 • 11-13.05.2016 – Konferencja Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, organizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 24-25 października 2016 Wrocław;
 • 11-13.05.2016 – Konferencja Przedsiębiorstwo inteligentne, organizowana przez Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 11-13 maj 2016 Kazimierz Dolny;
 • 8-10.06.2016r – Szkoła letnia zarządzania – W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania, organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 8-10 czerwca 2016 Kudowa-Zdrój;
 • 27-29.05.2015 – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zarządzanie rozwojem organizacji – od kryzysu do sukcesu w biznesie, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 27-29 maj 2015 Busko-Zdrój;
 • 9-10.06.2015 – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współdziałanie – szansa czy koniecznością dla rozwoju organizacji, zorganizowana przez Koła Naukowe Zarządzania przy Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 9-10 czerwca 2015;
 • 21-22.04.2015 – XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Ergonomia niepełnosprawnym – integracja społeczna i zawodowa MKEN 2015, zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Produkcja i Logistyki, 21-22 kwietnia 2015 Łódź;
 • 14.10.2015 – Ogólnopolska Konferencja – Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie – z kulturą do maszyny, zorganizowanej przez Okręgową Inspektorat Pracy w Łodzi, 14 października 2015 Łódź;
 • 28-30.05.2014 – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie rozwojem organizacji – kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 28-30 maja 2014 Ciechocinek;
 • 10-11.06.2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia, zorganizowana przez Koła Naukowe Zarządzania przy Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 10-11 czerwca 2014 Warszawa;
 • 24.09.2014 – Konferencja – Nowoczesna służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie, zorganizowana przez Wolters Kluwer, 24 września 2014 Warszawa;
 • 17-18.09.2013 – II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych – Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, CEDEGO, 17-18 września 2013 Łódź;
 • 23.09.2011 – Konferencja – Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej a bezpieczeństwo i zagrożenia na stanowisku pracy, zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, 23 września 2011 Łódź
 • 7.10.2011 – Konferencja – Pewna sprawa – kwalifikacje to podstawa, zorganizowana przez CEDEGO, 7 października 2011 Łódź;
 • 23-24.11.2011 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, CEDEGO, 23-24 listopada 2011 Łódź.

Staże naukowe

 • 28.11-3.12.2016 Italy, University of Perugia.

Zobacz także

dr inż Katarzyna Boczkowska PŁ konferencje i staże