Udział w komitetach, komisjach i gremiach


 • członek Rady Programowej II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: Współdziałanie, szansą czy koniecznością dla rozwoju organizacji, zorganizowanej przez Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 9-10 czerwca 2015 Warszawa;
 • członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia, zorganizowanej przez Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 10-11 czerwca 2014 Warszawa;
 • członek Komitetu Organizacyjnego XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Ergonomia niepełnosprawnym – integracja społeczna i zawodowa MKEN 2015, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Produkcja i Logistyki, 21-22 kwietnia 2015 Łódź;
 • członek Kapituły Konkursu Motyl bezpieczeństwa – edycja II w ramach konferencji Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, CEDEGO, 17-18 września 2013 Łódź;
 • członek Komitetu Organizacyjnego II Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych pt. Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, CEDEGO, 17-18 września 2013 Łódź;
 • członek Kapituły Konkursu Motyl bezpieczeństwa – edycja I w ramach konferencji Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, CEDEGO, 23-24 listopada 2011 Łódź;
 • członek Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, CEDEGO, 23-24 listopada 2011 Łódź;
 • przewodnicząca komitetu organizacyjnego XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 2010 Łódź;
 • przewodnicząca komitetu organizacyjnego XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 2008 Łódź;
 • przewodnicząca komitetu organizacyjnego XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym”– listopad 2007 Łódź;
 • przewodnicząca komitetu organizacyjnego XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 2006 Łódź;
 • przewodnicząca komitetu organizacyjnego XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym”– listopad 2005 Łódź;
 • sekretarz komitetu organizacyjnego XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 2004 Łódź;
 • przewodnicząca komitetu organizacyjnego X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 2003 Łódź;
 • członek komitetu organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 1999 Łódź;
 • członek komitetu organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 1998 Łódź;
 • sekretarz komitetu organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 1997 Łódź;
 • członek komitetu organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 1996 Łódź;
 • członek komitetu organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia Niepełnosprawnym” – listopad 1995 Łódź.

Zobacz także