Koszty bhp


Boczkowska K., Znajmeicka-Sikora M., Koszty zarządzania bezpieczeństwem pracy – badanie poziomu świadomości pracodawców [w:] Studia Prawno Ekonomiczne Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2017, s. 177-192.
Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem pracy, strategia bezpieczeństwa pracy, wypadki przy pracy.
Boczkowska K., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w wymiarze ekonomicznym, [w:] Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, P. Wachowiak, S. Winch (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2014, s. 199-208.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, koszty bhp.
okladka_5-2014
Boczkowska K., Bezpieczeństwo pracy – koszt czy długoterminowa inwestycja? [w:] Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Nowa perspektywa, Lewandowski J.,  Znajmiecka-Sikora M., (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 12-30.
Słowa kluczowe: koszty bhp, zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
okładka_1_2014
Boczkowska K., Komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, [w:] Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Między teorią a praktyką Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M., (red.) Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s. 64-91.
Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, koszty bhp, komputerowe wspomaganie bhp.
okładka_1_2012

Zobacz także