Dyplomowanie


Obszary dyplomowania

  1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
  2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym – metody, procesy, doskonalenie, ergonomiczne czynniki ryzyka.
  3. Analiza wypadków przy pracy – modelowanie, mierniki wypadkowości, analiza statystyczna, badanie przyczyn wypadków przy pracy.
  4. Kultura bezpieczeństwa.
  5. Systemowe zarządzanie BHP – wdrażanie, utrzymanie, doskonalenie systemu, wykorzystanie narzędzi TQM itp..
  6. Zintegrowane systemy zarządzania.
  7. Analiza i ocena stanu bhp w przedsiębiorstwie.
  8. Badanie warunków i środowiska pracy.
  9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  10. Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa pracy – projekty aplikacji.

Istnieje możliwość prowadzenia prac w języku angielskim.

Zobacz także