Wykładane przedmioty


Studia stacjonarne i niestacjonarne – Politechnika Łódzka

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego,
 • komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa pracy,
 • system zarządzania bhp wg PN-N 18001,
 • bhp i ergonomia,
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego i badanie wypadkowości,
 • komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją.

Studia Podyplomowe

 • badanie wypadków przy pracy – Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
 • ocena ryzyka zawodowego – Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Wydział Mechaniczny PŁ;
 • zarządzanie bezpieczeństwem – Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (OiZ PŁ);
 • zarządzanie środowiskiem pracy – Studia Podyplomowe Ergonomia, bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Wydział OiZ PŁ;
 • badanie wypadkowości – Studia Podyplomowe Ergonomia, bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Wydział OiZ PŁ;
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego – Studia Podyplomowe Ergonomia, bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Wydział OiZ PŁ;
 • zarządzanie bezpieczeństwem – Studia Podyplomowe Zarządzanie Produkcją – Wydział OiZ PŁ;
 • zarządzanie bezpieczeństwem – Studia Podyplomowe Zarządzanie Logistyką – Wydział OiZ PŁ;
 • zarządzanie bezpieczeństwem – Studia Podyplomowe Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością – Wydział OiZ PŁ;
 • zarządzanie bezpieczeństwem – Studia Podyplomowe Menedżerskie Studia Podyplomowe – Wydział OiZ PŁ.

Zobacz także