BBS (Behavior Based Safety)


Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Behavior-Based Safety – (BBS) – program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie – wstępne doniesienie z badań, Bezpeiczeństwo Pracy 3/2017 CIOP BIP Warszawa, s.10-14.
Słowa Kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, Behavior-Based Safety, kultura bezpieczeństwa, wypadki przy pracy.
Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Behavior-Based Safety – skutecznym narzędziem antykryzysowym, Marketing i rynek 5/2015, s. 320-334.
Słowa Kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, Behavior-Based Safety, kultura bezpieczeństwa, wypadki przy pracy.
okładka_5_2015
Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Behavior-Based Safety – skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji, „Marketing i rynek”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2014 5/2014 Rok XXI ISSN 1231-7853.
Słowa kluczowe: strategia, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy.
Artykuł dostępny na stronie PWE, lub u mnie na stronie.
okladka_7_2014

Zobacz także