Kultura bhp


Boczkowska K., Wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa na uczelni technicznej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 422, Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, Wrocław 2016, s. 39-51.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, kultura bezpieczeństwa.
okładka_3_2016
Boczkowska K., Kształtowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie sektora budowlanego, Monografia – Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym – Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2016, s 399-411.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, kultura bezpieczeństwa.
okładka_2_2016
Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Analysis of Safety Culture on the Example of Selected Polish Production Enterprises, Occupational Safety and Hygiene SHO 2016, Guimaraes Portugal 2016, Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO).
Słowa kluczowe: health and safety, safety culture.
Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Behavior-Based Safety – skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji, „Marketing i rynek”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2014 5/2014 Rok XXI ISSN 1231-7853.
Słowa kluczowe: strategia, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy.
Artykuł dostępny na stronie www.pwe.com.pl lub u mnie na stronie.
okladka_7_2014
Boczkowska K., Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań, [w:] Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, Juźwicka A., Szymańska K., Walecka A. (red.), Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 9-18.
Słowa kluczowe: strategia, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy.

Zobacz także