Obszar zainteresowań


  • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • wypadki przy pracy,
  • ryzyko zawodowe i jego ocena,
  • procesowe zarządzanie bhp,
  • BBS – behavioral based safety,
  • zarządzanie produkcją.

Zobacz także

dr inż Katarzyna Boczkowska obszar zainteresowań