Projekty


Projekty badawcze

 • 2009-2010 – Projekt badawczy „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku” zrealizowanego w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1:2009-2010 – realizator projektu;
 • 2008-2009 – Projekt badawczy „Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”  zrealizowanego w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1: 2008-2009 – realizator projektu;
 • 2002-2004 – Projekt badawczy KBN 2H02D 075 25 „Metoda oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych” (grant promotorski) – główny wykonawca.

Projekty edukacyjne

 • 2012-2013 – Projekt 1 milion w ramach Konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy na Politechnice Łódzkiej – główny wykonawca;
 • 2010-2011 – Projekt edukacyjny „Pewna sprawa-kwalifikacje to podstawa”  zrealizowany ze środków UE w ramach EFS – konsultant, ekspert;
 • 2009-2010 – Projekt „Wyższy poziom bezpieczeństwa – szkolenia i doradztwo z zakresu bezpieczeństwa pracy dla osób pracujących” zrealizowany ze środków UE w ramach EFS – konsultant, ekspert.

Projekty wdrożeniowe

 • 2014-2015 – wdrożenie systemu BBS (Behaviour Based Safety) w Lajkonik Snacks Sp. z o. o. w Skawinie k/Krakowa – główny wykonawca;
 • 2011-2012 – wdrożenie systemu BBS (Behaviour Based Safety) w Philips Lighting Poland S. A. oddział w Pabianicach (obecnie Lumileds S. A.) – główny wykonawca;
 • 2008-2009 – wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001) w firmie DELIA COSMETICS w Rzgowie – główny wykonawca;
 • 2007-2008 – wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) w firmie FLEXTRONIC LOGISTIC w Łodzi – główny wykonawca;
 • 2006-2007 – wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001) w firmie TOSEN w Bełchatowie – główny wykonawca;
 • 2006-2007 – projekt – Zarządzanie rozwojem firmy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – organizator Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o. o., Bełchatów – trener.

Zobacz także