Kursy i szkolenia


 • 2016 – warsztat „Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych” zorganizowany przez Polską Platformę Szkoleniową w Warszawie,
 • 2016 – kurs „Dydaktyka dla wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy” zorganizowany przez CEDEGO w Łodzi,
 • 2014 – szkolenie „Metody aktywne w pracy wykładowcy akademickiego” zorganizowany przez Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr OPTIMA w Gdańsku,
 • 2011 – szkolenie „Przebudowa systemu kształcenia w oparciu o efekty kształcenia” zorganizowany przez Politechnikę Łódzką,
 • 2009 – szkolenie „Dydaktyka dla wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy” zorganizowane przez CEDEGO w Łodzi,
 • 2008 – szkolenie „Fundamenty Lean Manufacturing” zorganizowane przez Lean Vison we Wrocławiu,
 • 2007 – szkolenie „Komputerowy system wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy STER” zorganizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie,
 • 2006 – szkolenie „Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego” zorganizowanego przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM w Warszawie
 • 2006 – szkolenie „Menedżer BHP” zorganizowanego przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM w Warszawie,
 • 2005 – szkolenie „Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” zorganizowanego przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM w Warszawie,
 • 2005 – kurs „Pierwsza pomoc przedlekarska I stopnia” zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Łodzi,
 • 2002 – kurs „Sieci neuronowe” zorganizowany przez StatSoft Polska w Krakowie,
 • 2000 – kurs „STATISTICA – kurs podstawowy” zorganizowany przez StatSoft Polska w Krakowie,
 • 1994 – kurs „Kandydat na Maklera Papierów Wartościowych” zorganizowany przez Szkołę Bankową Banku Staropolskiego w Poznaniu.

Zobacz także