Zarządzanie bhp


Boczkowska K., Koopetycja w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze budownictwa, monografia Organizacja w sieci relacji, s. 269-279.
Słowa kluczowe: koopetycja, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, kultura bhp.
Boczkowska K., Niziołek K., Strategie bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie działalności podmiotów gospodarczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 366, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wrocław 2014, s. 49-58.
Słowa kluczowe: strategia, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy.
okładka_3_2014
Niziołek K., Boczkowska K., Wybrane elementy strategii bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie – wyniki badań organizacji regionu dolnośląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 366, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wrocław 2014 s. 373-380.
Słowa kluczowe: strategia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp, regulamin pracy.
okładka_3_2014
Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Potrzeby rynku pracy  i oczekiwania pracodawców w kontekście kwalifikacji oraz poziomu kształcenia służb bhp, [w:] Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Między teorią a  praktyką Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M., (red.) Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s. 152-172.
Słowa kluczowe: służba bhp, kwalifikacje pracowników.
okładka_1_2012
Boczkowska K., Sikora A., Analiza wiedzy i poziomu realizacji zadań w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w świetle badań organizacji regionu łódzkiego, [w:] Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Między teorią a praktyką Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M., (red.) Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Słowa kluczowe: pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy.
okładka_1_2012
Boczkowska K., Komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, [w:] Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Między teorią a praktyką Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M., (red.) Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s. 64-91.
Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, koszty bhp, komputerowe wspomaganie bhp.
okładka_1_2012
Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A., Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku, Wydawnictwo EGO, Łódź 2010, ss. 278.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo bhp, służba bhp.
okładka_1_2010
Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A., Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku – Raport z badań, Wydawnictwo EGO, Łódź 2009, ss. 159.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo bhp, służba bhp.
okładka_1_2009

Zobacz także