Pełnione funkcje


  • od 2006 – kierownik studiów podyplomowych Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz opiekun studenckiego Koła Naukowego BHP i ergonomia,
  • od 2015 – Społeczny Wydziałowy Inspektor Pracy,
  • 2012–2016 – członek Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania (OiZ) PŁ,
  • 2008–2016 – członek Komisji Dydaktycznej Wydziału OiZ PŁ,
  • 1998-2008 – członek Rady Wydziału OiZ PŁ.

Zobacz także