Wykształcenie


  • 21.07.2004 – Nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej; Praca doktorska pt „Metoda oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych”, przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. inż. Jerzego Lewandowskiego;
  • 2005–2006 – studia podyplomowe Ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej;
  • 1998–1999 – studia podyplomowe „Menedżerskie Studium Podyplomowe”, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej;
  • 1996-1997 – studia podyplomowe „Podyplomowe Studium Pedagogiczne”, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej;
  • 1988–1993 – studia mgr – inż., Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, kierunek: fizyka techniczna, w zakresie: fizyki ciała stałego.

Zobacz także